معنی l_1 estimation

ریاضی و آمار
l_1 estimation
برآورد با نُرم L‌_1
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی l_1 estimation
برآورد ، تخمین ، تقریب ، ارزیابی ، برآورش ، برآوردگری ، برآورد کردن ، تخمین زدن ، برآورد / کلمات مرتبط stable estimation quantile estimation estimation of location parameter density estimation nearest-neighbor density estimation estimation of bounds minimum discrimination information estimation minimum divergence estimation minimum distance estimation minimum norm quadratic estimation estimation of accuracy even-point estimation estimation of slope estimation of percentiles estimation of mean unbiased estimation Fourier series curve estimation and antismoothing robust estimation robust estimation of multivariate location and scatter population or sample size estimation sample size estimation instrumental variable estimation minimum volume estimation interval estimation near-neighbor estimation sufficient estimation synthetic estimation sequential estimation sequential estimation of the mean sequential estimation of the mean in finite population structural estimation Cover's consistent estimate of proportion spectral estimation Hellinger distance estimation maximum probability estimation maximum likelihood estimation penalized maximum likelihood estimation modified maximum likelihood estimation generalized maximum likelihood estimation model-unbiased estimation median estimation inverse median estimation minimax estimation minimum unlikelihood estimation nonparametric estimation nonparametric estimation under truncation

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی ریاضی و آمار بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی ریاضی و آمار بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی ریاضی و آمار از انگلیسی به فارسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic
وبلاگ برساد

×
می خوای متن تخصصی ریاضی و آمار رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن