معنی curve of spee

دندانپزشكی
curve of spee
قوس اسپی ، در دید باکالی خط منحنی که رأس کانین ها و کاسپهای باکالی پرمولرها و مولرها را بهم متصل می کند این قوس دو بعدی بوده از جلو به عقب ابتدا به پایین و سپس بالا می رود
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی curve of spee

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی دندانپزشكی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی دندانپزشكی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی دندانپزشكی از انگلیسی به فارسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید