معنی curve of monson

دندانپزشكی
curve of monson
انحنای اکلوژنی ، اگر قوس اسپی و ویلسون را که در دو جهت متضاد هم هستند به همدیگر متصل کنیم انحنای سه بعدی را می سازند که امتداد آنها در فضا به شکل یک کره ای فرضی خواهد بود بنام کره مانسون این کره برای دندانهای پایین مقعر و برای دندانهای بالا محدب است و شعاع کره تقریبا ده سانتیمتر با مرکزی در ناحیه glabella می باشد
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی curve of monson

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی دندانپزشكی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی دندانپزشكی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی دندانپزشكی از انگلیسی به فارسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic
وبلاگ برساد

×
می خوای متن تخصصی دندانپزشكی رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن