معنی molars

دندانپزشكی
molars
دندانهای آسیای بزرگ ، طواحن کبیر ، دندانهای 6 و7و 8 از خط میانی ، دندانهای بسیار مهمی هستند که وظیفه اصلی آنها جویدن و ساییدن غذاست تعداد آنها 6 عدد در هر فک و کلا 12 عدد در دهان است و چون در سنین خاصی در می آیند اسامی دیگری دارند چون: دندان آسیای اول یا مولر یک یا دندان شش سالگی( کلید اکلوِژن) {چون این دندان دائمی که هیچ جایگزینی ندارد نخستین دندان دائمی است که در دهان می روید اغلب والدین به آن توجهی ندارند و به همین دلیل در اکثر افراد این دندان مهم دچار پوسیدگی می شود!!!} دندان 12 سالگی یا آسیای دوم دندان 18 سالگی یا دندان عقل
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی molars

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی دندانپزشكی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی دندانپزشكی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی دندانپزشكی از انگلیسی به فارسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic
وبلاگ برساد

×
می خوای متن تخصصی دندانپزشكی رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن