معنی accepting turing machine

مهندسی كامپيوتر و IT
accepting turing machine
ماشین تورینگ پذیرنده
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی accepting turing machine
[ماشین ‎ 8 بیتی] کامپیوتری که در هر لحظه با گروههای ‎ 8 بیتی از اطلاعات کار میکند این اصطلاح همچنین به اندازه کلمه (واحد اصلی کاری) ریزپردازنده ها و یا به تعداد بیتهایی که در هر لحظه از گذرگاه داده ای کامپیوتر (مسیری که از طریق آن اطلاعات به ریزپردازنده ارسال شده و یا از آن خارج میشود) عبور میکنند نیز اطلاق میگردد بنابراین ، ریزپردازنده ‎ 8 بیتی ، کلمه هایی به اندازه ‎ 8 بیت یا یک بایت دارد‎ ; گذرگاه داده ای ‎8 بیتی ، ‎ 8 خط داده ای دارد ، بنابراین اطلاعات را در گروههای ‎ 8 بیتی در سیستم عبور میدهد کامپیوتر ‎ Apple IIe نمونه ای از ماشینهای ‎ 8 بیتی است آیبیام ‎ PC ، ‎ PC/XT و کامپیوترهای مشابهی که بر اساس ریز پردازنده ‎ 8088 اینتل طراحی شده اند ، با اندازه کلمه ‎ 16 بیتی کار کرده اما از گذرگاه داده ای ‎ 8 بیتی استفاده میکنند به همین دلیل ، در رده بندی گاهی اوقات بین ماشینهای ‎ 8 بیتی و ‎ 16 بیتی قرار میگیرند اما به طور کلی این ماشینها را ماشینهای ‎ 8 بیتی مینامند چرا که اندازه گذرگاه داده ای ، سرعت کلی ماشین را محدود می سازد
ماشین تورینگ ، ماشین تورینگ ماشینی فرضی که در سال 1930 a mturing آن را طرح کرد اتا به تعریف انواع مسائلی کمک کند که می توان توسط ماشینها حل کرد این ماشین نوعی کامپیوتر ساده و دارای یک رشته نوار کاذغی و ماشینی است که از طریق آن نوار را می توان تغذیه کرد این ماشین توانایی به انجام چهار کار را دارد می تواند نوار را در یک فضا حرکت دهد علامتی را روی هر فضایی قرار دهد علامتی را پاک کند یا متوقف شود نظریه ی تورینگ بیان می کند که این ماشین ساده می تواند هر مسئله ی الگوریتمی را حل کند ( اگر منبعی نامحدود از نوار کاغذی داشته باشد ) به طوری که ممکن است تصور کنید در عمل ارائه دستورالاعمل به ماشین تورینگ برای حل مسئله دشوار است ابا این حال ماشین تورینگ از دیدگاه نظری مهم است زیرا شاخص تعیین کننده در مسائل کامپیوتری است که می توان حل کرد و مسائلی که هرگز نمی توان حل نمود ، ماشینِ تیورینگ ، [ماشین تورینگ] یک مدل تئوری که در سال ‎ 1936 توسط یک ریاضی دان انگلیسی بنام ‎ Alan Mathison Turing به عنوان الگویی برای کامپیوترهای رقمی (دیجیتال) ابداع گردید ماشین تورینگ یک دستگاه منطقی است که در هر لحظه یک ناحیه مربعی شکل از یک نوار کاغذی را پویش میکند هر ناحیه مربعی شکل میتواند حاوی یک علامت ، و یا خالی باشد ماشین مزبور ، بسته به علامتی که از یک مربع خاص میخواند ، وضعیت خود را تغییر داده و‎/ یا نوار را جلو و عقب برده و علامتی را پاک کرده یا ثبت میکند ماشین تورینگ ، اساسی برای کامپیوترهای رقمی (دیجیتال) بوده و مدل مرجع ارزشمندی برای تئوری محاسباتی (کامپیوتری) است نیز نگاه کنید به ‎ status

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی كامپيوتر و IT بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی كامپيوتر و IT بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی مهندسی كامپيوتر و IT از انگلیسی به فارسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic
وبلاگ برساد

×
می خوای مقاله ISI مهندسی كامپيوتر و IT رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن